Concert Tours

Hello Katy Tour 2009

California Dreams Tour 2011/12

Prismatic World Tour 2014/15

Witness: The Tour 2017/18